logo_aj_blanc.png

santjust.cat

Seguretat víctimes violència

Consells de seguretat dels Mossos d’esquadra durant l’estat d’alarma per la Covid19 sobre violència masclista, domèstica, persones amb discapacitat, menors i persones grans en situació de confinament domiciliari.

Atenció psicològica per a dones (Punt d’Informació i Atenció a les Dones -PIAD-)
Prevenció, detecció i atenció psicològica individual i grupal.Ajuda i suport emocional. Identificació de conductes problemàtiques i de patiment.Casa de la Vila. Plaça Verdaguer, 2. Cita prèvia a santjust.cat.
Telèfons: 900 102 658 / 93 480 48 00

Servei d’assessorament legal gratuït a dones maltractades. Dona i Empresa
Advocades de l’entitat especialistes en violència masclista informen, orienten i presten un servei d’assessorament legal gratuït a dones víctimes de maltractament.
Telèfon i WhatsApp: 699 985 555/consulta@donaiempresa.cat

Policia Local. PAMIRC
Servei 24 h / 365 dies a l’any
Protecció integral de les víctimes. Carrer Can Padroseta, s/n.
Telèfon: 93 480 48 00

descarrega't la APP

Aplicació mòbil de seguretat ciutadana gratuïta
Enviament de missatges d’emergència i trucades geocalitzades sense deixar rastre del número de telèfon.

Mossos d’Esquadra
Prevenció i detecció, atenció a la víctima, seguiment i protecció.Intervenció. Grup d’Atenció a la Víctima (GAV).
ABP Esplugues de Llobregat, carrer Laureà Miró, 80.
Telèfon: 93 413 99 99