logo_aj_blanc.png

santjust.cat

Webs de la Generalitat de Catalunya

Consulteu tota la informació que ofereix la Generalitat de Catalunya sobre el Coronavirus. Accés als web’s de Treball, Afers socials i Famílies, al Departament d’interior i a l’Agència Catalana de Residus.  

Generalitat  https://web.gencat.cat/ca/coronavirus
Departament de salut  http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici
Departament d’Interior https://interior.gencat.cat/ca/inici/index.htm
Agència Catalana de Residus http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/covid-19/
Servei d’Ocupació https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici
Empresa http://empresa.gencat.cat/ca/inicihttp://empresa.gencat.cat/ca/inici